Naturisme

Het naturisme is een manier van leven in harmonie met de natuur, gekenmerkt door met anderen bloot te zijn. Dit verhoogt het zelfrespect, respect voor anderen en het milieu.

Het naturisme is bedoeld als een vrijheid die je elders niet kent.

Naturisme wordt gezien als meer dan alleen naaktrecreatie. Het vindt zijn ontstaan in een reactie op de gevolgen van de industriële revolutie: de mens was door de industrialisatie in de 19e eeuw steeds verder verwijderd geraakt van de natuurlijkheid. Niet alleen de stedelijke omgeving was steeds minder natuurlijk, ook de omgangsvormen – in het bijzonder de houding ten aanzien van het naakte lichaam – waren naar de mening van sommigen steeds onnatuurlijker geworden (Victoriaans). Bij naturisten staat het idee centraal dat naakt alle mensen gelijk zijn en maatschappelijke standsverschillen niet langer zichtbaar en daardoor ook niet meer relevant zijn. (bron: wikipedia.org)